Followers

Wednesday, 1 August 2012

ರಾಕ್ಷಾ ಬಂಧನ…


ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ - ತಮ್ಮಂದಿರೆ…
ಈ ರಾಖಿಯ ಬಂಧನವು
ನಿಮಗೆ ಬಂಧನವಾಗದಿರಲಿ,
ಎನ್ನ ಹರಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆ ನಂದನವನವಾಗಲಿ.
ಇದು ಕೇವಲ ದಾರವಲ್ಲ
ನೂಲಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ,
ತಾಯ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು
ಹಂಚಿಕೊಂಡವನೇ ಬಲ್ಲ.

ಚಂದಾ / ಸವಿತಾ ಇನಾಮದಾರ್.

No comments:

Post a Comment