Followers

Thursday, 25 May 2017

ಅಂಬರಪ್ರತಿ ಬಾರಿ  ಭವ್ಯ ಅಂಬರದಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಹೊಸ ರಂಗನ್ನುಕಾಣುವೆ
ಮೊದಲೆಂದೂ ನೋಡದ  ಮೇಘಗಳಲಿ
ನಾ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವೆ.


ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳಲಿ ಬಂದಿಸಲು ನನ್ನ
ಕಾಯುತಿಹನು ಪ್ರಿಯ ನಲ್ಲ
ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖದ ನರ್ತನದಲಿ
ಸವಿಜೇನುಣಿಸಲು ಬಲ್ಲ.

ನಗುವ ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗೆ
ನಾ ಓಡಲು ಬಯಸುವೆ
ಮದ ಮತ್ಸರಗಳಿಂದ ದೂರ
ಮುಕ್ತ ಬಾನಲಿ ನಾ ತೇಲುವೆ.

ನಿನ್ನಲ್ಲೊಂದೇ ಬಿನ್ನಹ ಶಿವ
ಕೊಡೆನಗೆ ನಲ್ಲನ ಸಾಂಗತ್ಯ
ಕೊನೆಯುಸಿರಿನ ತನಕ
ಹಸಿರಾಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ.

ಚಂದಾ / ಸವಿತಾ ಇನಾಮದಾರ್.


Wednesday, 24 May 2017

The Sky

Every time I fly
                            I can see new colours in the sky
                            New designs that never repeat
                            Mesmerize me  by their lovely treat


                                                          I can see HIM waiting for me
                                                          Surrounded with cloudy cushions
                                                          Waving at me with his strong arms
                                                          Asking me to join for a heavenly dance.

                            Love to be with these running clouds
                            Far away from those unwanted bouts..
                            I pray God to give me one chance
                            Make me stay in the trance.
.
                                                                                               Chanda / Savita Inamdar.