Followers

Thursday, 20 April 2017

ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ

ತೆರೆದ ಕಂಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ
ದಾರಿಯನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತವಳಿಗೆ
ಕತ್ತಲಾದದ್ದೂ ಕಾಣದಾಯಿತಲ್ಲಾ.

ನನ್ನ ಬಾಡಿದ ಮೊಗವ ನೋಡಿ
ಅರಳಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯೂ ಸಹ
ಕಂಪು ಬೀರುವುದ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೇ ಕೂತಿಯಲ್ಲಾ.

ಬೇಗ ಬಾ ನಲ್ಲಾ..
ಮುಡಿಸು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಲ್ಲೆಗೆ.

ಚಂದಾ / ಸವಿತಾ ಇನಾಮದಾರ್.Sunday, 16 April 2017

ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನಲ್ಲಾ ?
ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನಲ್ಲಾ ?
ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು
ನಾ ಕರೆಮಾಡಿದ್ದೆನಲ್ಲಾ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುತಿದೆ ಇನ್ನೂ
ನಿನ್ನ ಕರೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ.. 

ಕಾಯುವ ನಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ನಿನಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲವೇ?
ಹಗಲೂ ಇರುಳೂ ಕೇವಲ
ನಿನ್ನ ಕಾಯಕವೇ ಮುಖ್ಯವೇ?

ಒಂದೇ ನಲುಮೆಯ ಮಾತು
ಅರಳಿಸುವುದೆನ್ನ ಮನ
ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ
ಇಂತಹ ವಿರಹದ ಕವನ. 

ಚಂದಾ/ಸವಿತಾ ಇನಾಮದಾರ್

Saturday, 8 April 2017

Cockoo..
U made my day
Waited to hear your voice
More romantic than my poems
Laced with honey…
Cannot buy from money.
You sing for your happiness
Never tried to impress others
Many have tried to copy U
But god has given copy right only to U. 

Chanda / Savita Inamdar.