Followers

Thursday, 20 April 2017

ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ

ತೆರೆದ ಕಂಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ
ದಾರಿಯನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತವಳಿಗೆ
ಕತ್ತಲಾದದ್ದೂ ಕಾಣದಾಯಿತಲ್ಲಾ.

ನನ್ನ ಬಾಡಿದ ಮೊಗವ ನೋಡಿ
ಅರಳಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯೂ ಸಹ
ಕಂಪು ಬೀರುವುದ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೇ ಕೂತಿಯಲ್ಲಾ.

ಬೇಗ ಬಾ ನಲ್ಲಾ..
ಮುಡಿಸು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಲ್ಲೆಗೆ.

ಚಂದಾ / ಸವಿತಾ ಇನಾಮದಾರ್.No comments:

Post a Comment