Followers

Monday, 29 February 2016

ಹುಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ....


ಇನಿಯನ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿಹಳೀ ಭಾಮಿನಿ
ಜನುಮ ಜನುಮಕ್ಕೂ ಬೇಕೆನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ

ನೀ ಜೊತೆಯಿದ್ದರೆ ಬೇಡೆನಗೆ ಅರಮನೆಯ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ
ಸಾಕೆನಗೆ ರಾಗಿಯ ಮುದ್ದೆ ಒಪ್ಪೊತ್ತಿಗೆ.

ಬಾ ಬೇಗ ನಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ
ಬರುವುದೆಮಗೆ ಹುಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ.

ಚಂದಾ / ಸವಿತಾ ಇನಾಮದಾರ 

No comments:

Post a Comment